Wypróbuj za darmoCzytaj więcej

Bankonet to program przeznaczony dla wszystkich osób i firm, które posiadają rachunki bankowe z dostępem za pośrednictwem przeglądarki stron internetowych. Można przyjąć, że Bankonet to specjalistyczna przeglądarka internetowa dedykowana do obsługi stron banków elektronicznych, w której wyeliminowano standardowy interfejs przeglądarki, a zastąpiono go zunifikowanym interfejsem przewidzianym do zapamiętywania, przeglądania, wyszukiwania i drukowania wyciągów. Ponadto Bankonet jest przeglądarką posiadającą tzw. tryb off-line, czyli po jednorazowym pobraniu wyciągów z banku nie jest konieczne utrzymywanie połączenia z bankiem, lecz Bankonet zapisuje pobrane wyciągi w swojej bazie i udostępnia je do wszelkich operacji jakie może wykonać na nich użytkownik. Ponadto Bankonet w odróżnieniu od standardowej przeglądarki posiada zabezpieczenie przed używaniem przez osoby nieupoważnione polegające na określeniu nazwy użytkownika i hasła dostępu do programu. Bez znajomości tych danych nie jest możliwe uruchomienie i używanie aplikacji, ani dostęp do danych.
Program Bankonet działa na zasadzie analizy treści (parsowania) strony WWW, wykonuje dokładnie te same czynności, które wykonuje samodzielnie użytkownik na stronie banku. Analiza stron pozwala wyciągać z nich szczegółowe informacje o przelewach i zapisywać je w bazie danych programu, co z kolei umożliwia późniejsze ich przeglądanie już bez konieczności łączenia się z serwisem banku.