Archiwizacja wyciągów

Część banków nie przechowuje całej historii konta tylko albo ostatnich kilka miesięcy albo określoną liczbę ostatnich operacji. Jest to bardzo kłopotliwe w przypadku konieczności wyszukania starszych operacji bankowych. Bank oczywiście udostępnia wyciągi za dowolny okres, nawet jeśli ich nie ma już w historii na www, jednak jest to usługa odpłatna. Bankonet od momentu zainstalowania pobiera całą dostępną w danej chwili historię i zapamiętuje ją na zawsze, nawet wtedy, gdy na stronie banku już dawno ślad po tych wyciągach zaginie. Dostęp do pełnej historii rachunku w Bankonecie jest bardzo szybki i wygodny.
Ponadto Bankonet działa off-line, co oznacza, że po pobraniu wyciągów nie jest mu potrzebne połączenie z Internetem. Kolejną ważną kwestią związaną z archiwizacją jest fakt zachowywania dostępu do starych wyciągów w razie zmiany przez firmę banku. Standardowo, gdy firma zamknie rachunek, dostęp do serwisu www jest automatycznie blokowany, w Bankonecie wszystkie pobrane wyciągi są dostępne bezterminowo, nawet po zlikwidowaniu rachunku w banku.

Zarządzanie przelewami z wielu rachunków w jednym programie

Aby korzystanie z Bankonetu było łatwe i szybkie interfejs aplikacji nie jest podobny do interfejsu żadnego z obsługiwanych banków, lecz jest rozwiązaniem autorskim firmy Sokaris, w którym duży nacisk położony został na estetykę i ergonomię użytkowania. Dzięki temu w Bankonecie możliwe jest także wykonywanie czynności niedostępnych w żadnym z obsługiwanych banków a przy tym jest on bardzo prosty w obsłudze, dlatego zaraz po zainstalowaniu można rozpocząć z nim pracę bez specjalnych przygotowań. Interfejs integruje wszystkie funkcje w jednym wygodnym panelu, który umożliwia korzystanie ze wszelkich jego funkcji dla każdego z obsługiwanych przez Bankonet banków. Tym sposobem użytkownik poznaje jedno okno, które służy mu do zarządzania wszystkimi posiadanymi rachunkami w dowolnych bankach.

Szybkie wyszukiwanie po zaawansowanych kryteriach

Bankonet w przeciwieństwie do serwisów bankowych udostępnia bardzo precyzyjne narzędzia do wyszukiwania i filtracji wyciągów. Ponadto wszelkie nałożone warunki wyszukiwania działają natychmiast, bez konieczności czekania na „załadowanie”.
Wyszukiwanie pozwala na określenie takich danych jak: nazwa kontrahenta, tytuł przelewu (wystarczy fragment), numer konta kontrahenta, kwota (określona lub większa/mniejsza niż określona). Poza szukaniem Bankonet pozwala filtrować wyciągi w liście, czyli określić warunki jakie musi spełnić przelew by został pokazany. Można tu wybrać prezentację tylko operacji obciążenia lub tylko uznania, można określić zakres dat pokazywanych przelewów, można ustalić pokazywany status lub grupę do której został sklasyfikowany przelew itp.

Grupowanie wyciągów

Aby ułatwić zarządzanie dużymi ilościami wyciągów dodano możliwość określania dla każdego przelewu statusu i osobno grupy do jakiej przelew należy. Statusy i grupy można oczywiście ustalać według własnych potrzeb. Każdy przelew może mieć ustalony status, który określa jego „stan”, przykładowe statusy zdefiniowane w Bankonecie to: „Oczekuje”, „Zwrot”, „Do wyjaśnienia”. Poza statusem każdy przelew może być przypisany do grupy przelewów. Grupy pozwalają gromadzić w jednym zbiorze przelewy, które należą do wspólnej grupy przychodów lub kosztów. Przykładowe grupy zdefiniowane w Bankonecie to: „Raty”, „Szkoła”, „Samochód”. Grupy ułatwiają sumowanie podobnych wydatków i wpływów, co znacznie ułatwia zarządzanie finansami w firmie czy domu.

Udostępnianie wyciągów bez udostępniania haseł

Dzięki Bankonetowi właściciele mniejszych firm, którzy wszelkie operacje finansowe nadzorują osobiście, mogą znacznie odciążyć się od obowiązku stałego monitorowania stanu rachunków bankowych. Od tej pory pozbywają się obowiązku częstego logowania w serwisach bankowych w celu sprawdzenia wyciągów i przekazania tych informacji księgowości. Ponadto nie muszą już dzielić z nikim swoich haseł dostępu do rachunków bankowych. Wystarczy, że wprowadzą te dane jednorazowo do Bankonetu i przydzielą odpowiednim pracownikom prawo odczytu przelewów przychodzących. Bankonet samodzielnie pobierze wyciągi i udostępni je tylko upoważnionym osobom.

Powiadomienia

W ofercie niektórych banków znajduje się usługa sms-owego powiadamiania o wpływach na rachunek. Jest to usługa płatna i o ograniczonych możliwościach. Bankonet nie tylko oferuje tę usługę dla wszystkich obsługiwanych banków, potrafi ponadto wysłać raport zbiorczy w jednym sms-ie dotyczący wszystkich rachunków bankowych. Może też wysłać, w zależności od potrzeb, informację tylko o wpływach lub obciążeniach. Dodatkowo Bankonet potrafi powiadamiać także za pomocą poczty elektronicznej, w niektórych przypadkach ta funkcjonalność okazuje się bardzo przydatna.